Tagasiside kogumine ja olulisus

Tagasiside kogumine on meie jaoks väga oluline ja klientide jm huvigruppide tagasiside kogumise eesmärgiks on leida kitsaskohti oma töödes ja tegemistes ning need likvideerida. Tagasiside kogumiseks kasutame peamiselt järgmiseid meetodeid:

  • Passiivse meetodi puhul kliendi jm huvipoolte tagasiside saamiseks on initsiaatoriks klient. Reageerime igasugusele kliendi jm huvipoolte tagasisidele, ükskõik mis valdkonda (teenuse osutamine, kliendiga suhtlemine, tööde kvaliteet, ajagraafikutes püsimine vms) see ka ei puudutaks. Kliendi tagasiside, millel on töötaja hinnangul oluline mõju asutuse poolt vastutava teenusele (kaebus, märkus, ettepanek, tänu vms) või väärib mingil muul põhjuse esiletõstmist, registreerib töötaja eraldi kausta, mille tulemusi analüüsitakse vähemalt üks kord aastas. 
  • Aktiivse meetodi puhul on kliendi arvamuste teada saamisel initsiaatoriks meie asutus. Kogume ja analüüsime klientide jm huvigruppide rahuloluerinevate tagasisideküsimustike abil. Asutuses jagatakse ning ka kodulehel saab täita järgmiseid küsimustikke:
Küsimustikke saab täita ka SIIN.

Vähemalt kord aastas analüüsitakse ka töötajate rahulolu ning viiakse läbi fookusgrupi uuring (personali ja klientidega ühist intervjuud tehes). 

Tagasiside kokkuvõtetega saab tutvuda SIIN. Asutuse edulugudega saab tutvuda SIIN. 

 L. M. Füsioteraapia OÜ          Tel: 7 333 113; 56 284 154 
E-post: rehabilitatsioon@gmail.com; lmfysiot@gmail.com