Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu kujundada, soodustada või taastada isikute iseseisvat psühhosotsiaalset toimetulekuvõimet ning vajadusel toetada neid sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Sotsiaalnõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Sotsiaaltöötaja teavitab klienti/ kliente ja tema lähedasi võimalustest ning toetab kliendi sotsiaalsete toimetulekuoskuste arengut.