L.M.Füsioteraapia peab väga oluliseks klientide rahulolu. Palume teil täita see tagasisideküsitlus, et aidata meil areneda ja teenuste kvaliteeti parandada. Palun hinnake rehabilitatsiooniplaani koostamise protsessi.

Rehabilitatsiooniplaani koostamisega rahulolu

Kuidas jäite rahule rehabilitatsiooniplaani koostamisega meie keskuses?


Kas teile seletati arusaadavalt rehabilitatsiooni plaani koostamise protsessi ning eesmärki?

Kas tundsite, et plaani koostamise ajal küsiti asjakohaseid küsimusi?


Kas tundsite, et mõni oluline teema jäi plaani koostamise ajal käsitlemata?


Kas tundsite, et rehabilatsioonimeeskond oli teid toetav ning probleemidest huvitatud?


L.M.Füsioteraapia OÜ             Tel: 7 333 113; 56 284 154             E-post: rehabilitatsioon@gmail.com; lmfysiot@gmail.com