Teraapiagrupp OÜ rehabilitatsioonikeskus

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada erivajadustega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada tema kaasatust ühiskonda ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid töö- ja kodukeskkonna kohandamiseks, nõustatakse abivahendi valikul ja kasutamisel.

NB! Osutame kõiki rehabilitatsiooniteenuseid vajadusel ka kliendi kodus! 

     REHABILITATSIOONITEENUS ON PUUDEGA INIMESTELE TASUTA!


Registreerimine

E - R   9.00 - 17.00
Telefoni teel: 7 333 113 või 56 284 154 
Posti teel või kohale tulles: Teraapiagrupp OÜ, Tuglase 5, Põlva, 63307

Registreerimiseks on vajalik pensioniameti poolt väljastatud kehtiv suunamiskiri, millega peab registreeruma 60 päeva jooksul otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Lisainfo:

Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee

L. M. Füsioteraapia OÜ          Tel: 7 333 113; 56 284 154 
E-post: rehabilitatsioon@gmail.com; lmfysiot@gmail.com