Logopeedi teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu korrigeerida kliendi/ klientide kõne- ja keeleprobleeme, kirjutamise- ja lugemisoskust ning soodustada kõnepuudega inimese integreerumist täisväärtusliku liikmena sotsiaalsesse keskkonda. Logopeedi teenuse raames arendatakse, taastatakse, säilitatakse või õpetatakse alternatiivseid suhtlemisvahendeid klien(ti)dile ning vajadusel nende suhtluspartneritele toimetuleku tagamiseks.