Tasulised teenused

Füsioteraapia teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupitöö teenuste pakkumise kaudu võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine ning valu leevendamine. Füsioterapeudi teenus koosneb füsioterapeutilisest nõustamisest (kliendile ja vajadusel tema lähedastele funktsioonihäire iseloomu selgitamine, töö-, õpi-, kodu – või vabaaja keskkonna kohandamine, abivahendite soovitamine ja nende kasutamine) ja füsioterapeutilisest sekkumisest (mis on suunatud kliendi funktsionaalsele treeningule) lähtuvalt kliendi poolt püstitatud eesmärgist. Füsioterapeudi nõustamine sisaldab vestlust kliendiga välja selgitamaks probleemi põhjust, kliendi funktsionaalsete võimete hindamist, teraapia vajalikkuse väljaselgitamist ning teraapiaplaani ja eesmärkide püstitamist koos kliendiga. Ka annab terapeut nõu abivahendite ja ergonoomika osas.

Kodufüsioteraapia on võimalus tellida füsioterapeudi teenus koju. Teenus on mõeldud eelkõige inimestele, kellele kodunt väljumine on raskendatud. Aitame valida sobivaid abivahendeid ning anname nõu kodu kohandamisel!

Kinesioteipimise abil saab normaliseerida lihastoonust, parandada lümfi- ja vereringet, vähendada valu ja parandada liigeste teljelisust. Kinesioteip toetab kahjustusest haaratud kehaosa ning võimaldab patsiendil sooritada täieliku liikumisamplituudiga liigutusi taastumisprotsessi ajal, et saada terapeutilise harjutuse sooritamisest maksimaalne kasu.

Tervise ja elustiili nõustamine kehakaalu langetamiseks on teenus, mille eesmärgiks on nõustada inimest, kes soovib kehakaalu langetada. Teenuse raames nõustatakse, kuidas kehakaalu kõige paremini langetada, mida süüa, millist kehalist koormust valida, kuidas maandada stressi jpm. Räägitakse, kuidas vahetada ebatervislikud eluviisid tervislike vastu motivatsiooni kaotamata.

Parafiinravi  põhineb parafiini suurel soojusmahtuvusel ja rikkalikul õlide sisaldusel, lubab inimesel taluda kõrgemat temperatuuri (48-54 kraadi) kui vesiravi puhul, sobib hästi krooniliste ja traumajärgsete liiges- ja lihashaiguste korral. Tänu naha kapillaaride laienemisele ja varu kapillaaride avanemisele on protseduuril põletikuvastane, valuvaigistav, vere- ja lümfiringet parandav toime. Kuna soojuse toimel jõuavad niisutavad ained ka naha sügavamatesse kihtidesse, annab see häid tulemusi kuivade, külmetavate, punetavate käte puhul ning aitab ka jäsemete liigse higistamise korral. Vastunäidustused:   akuutne trauma, naha põletikulised haigused, nahavigastused, perifeersed veresoonte haigused, kroonilised reumatoloogilised ja sidekoe haigused ägedas faasis, jäsemete tundlikkuse häired, ja ülitundlikkus parafiinile.

Massaaž parandab kudede varustatust hapnikuga, kiirendab ainevahetust, parandab lihastoonust, taastab energiat.

Vesiravil on lõõgastav, valuvaigistav ja stressi maandav toime, paraneb soolemotoorika ja uni, intensiivistub ainevahetus, paraneb liigeste liikuvus ja jäsemete verevarustus.

Logopeedi teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu korrigeerida kliendi/ klientide kõne- ja keeleprobleeme, kirjutamise- ja lugemisoskust ning soodustada kõnepuudega inimese integreerumist täisväärtusliku liikmena sotsiaalsesse keskkonda. Logopeedi teenuse raames arendatakse, taastatakse, säilitatakse või õpetatakse alternatiivseid suhtlemisvahendeid kliendile ning vajadusel tema suhtluspartneritele toimetuleku tagamiseks.

Eripedagoogi teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu toetada noorte ning täiskasvanute igakülgset arengut ning soodustada nende ühiskonda kaasamist. Tegevused keskenduvad oskuste arendamisele ning iseseisva toimetulekuoskuste omandamisele. Teenuse raames õpetatakse sotsiaalseid oskusi ning eneseteeninduse oskusi, määratletakse arenemise- ja õppimisvõimalused ning vajadusel seostatakse need töökohtade või haridusasutustega.

Psühholoogi teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu toetada kliendi potentsiaali ja valmisolekut töötamiseks, õppeks või ümberõppeks ning võimalikult iseseisvat toimetulekut. Laste psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine koostöös lapse võrgustikuliikmetega (lapsevanemate, õpetajate jt) ning teiste eriala spetsialistidega. Teenuste raames teadvustatakse klienti/ kliente probleemsetest valdkondadest, informeeritakse nende mõjust inimes(t)ele ja analüüsitakse olukorda, õpetatakse toimetulekut stabiliseerivaid ja parandavaid võtteid, jälgitakse ja kinnistatakse muudatusi.

Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu kujundada, soodustada või taastada isikute iseseisvat psühhosotsiaalset toimetulekuvõimet ning vajadusel toetada neid sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Sotsiaalnõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Sotsiaaltöötaja teavitab klienti/ kliente ja tema lähedasi võimalustest ning toetab kliendi sotsiaalsete toimetulekuoskuste arengut.

L. M. Füsioteraapia OÜ          Tel: 7 333 113; 56 284 154 
E-post: rehabilitatsioon@gmail.com; lmfysiot@gmail.com