Koostööpartnerite rahulolu uuringu kokkuvõte 2013

Koostööpartnerite rahuolu tagasisidet oodati ja koondati perioodil mai-august 2013. Uuringu blanketid jagati personaalselt ning tagasisidet anti meile kokku kolmelt koostööpartneritelt. 

Vastanud esindajad olid järgmistest asutustest:

Põlva Spordikool

SKA Tartu Büroo Põlva kontor

OÜ Kagureis


Kokkuvõte (suletud küsimused)

1) Koostööd L.M.Füsioteraapia OÜ-ga hindasid kõik kolm asutust hindega 5 (väga rahul).

2) Pakutavaid teenuseid hindasid kaks asutust hindega 5 (väga rahul), kolmas asutus jättis küsimusele vastamata.

3) Rahulolu personaliga hindasid kaks asutust hindega 5 (väga rahul), üks asutus hindega 4 (rahul).


Kokkuvõte (avatud küsimused)

1) Kõige enam hindasid koostööpartnerid koostöös L.M.Füsioteraapia OÜ-ga pikaajalist sujuvat koostööd, mille käigus on suurenenud ka koostööpartnerasutuste klientuur. Samuti hindasid koostööpartnerid aktiivset ning vahetut suhtlemist, info jagamist ja L.M.Füsioteraapia spetsialiseerumist just tööle inimeste heaolu parandamisele.

2) Küsimusele, mida L.M.Füsioteraapia võiks muuta, et teenused ja töökorraldus oleksid veel kvaliteetsemad jätsid koostööpartnerid vastamata. Kuid vastati, et inimeste soove arvestatakse kindlasti ka koostööpartnerasutuses.

3) Et suurendada veelgi koostööd koostööpartneritega, uurisime, mida võiks L.M.Füsioteraapia arendada ning millistes valdkondades sooviksid koostööpartnerid veel koostööd teha. Vastustes ilmnes koostööpartnerite rahulolu hetke seisuga ning soov veelgi koostööd jätkata. Samuti toodi välja ideid uute koostöö valdkondade arendamise võimalustest (ravi veekeskkonnas, majutus/toidlustus, vaba aja sisutamine, seminariteenused).

4) Lõppkommentaarides mainivad koostööpartnerid veelgi head koostööd ning soovi ka edaspidi koostööd jätkata.

  L.M.Füsioteraapia OÜ             Tel: 7 333 113; 56 284 154             E-post: rehabilitatsioon@gmail.com; lmfysiot@gmail.com