Klientide rahulolu-uuringu kokkuvõte (koostatud 15.03.2013)

Teenustega rahulolu

Küsimustikule vastas 75 teenust saanud klienti.  Füsioterapeudi teenusega ollakse  väga rahul või rahul. Psühholoogi teenusega ollakse väga rahul, rahul, raske öelda (1 korral) või pigem mitte rahul (üks isik). Sotsiaaltöötaja teenusega ollakse ainult väga rahul.  Logopeedi teenusega ollakse väga rahul, rahul või vastustena on pakutud ka raske öelda (vaata joonis 1).

Joonis 1. Logopeedi teenusega rahulolu 

92% vastanutest leiavad, et nad soovitaksid oma kogemuse põhjal meie asutust oma sõpradele ja tuttavatele. 


Muu tagasiside ja soovitused klientide poolt on järgnev:

 • Leiti, et basseini kasutust võiks rohkem olla.
 • Basseinis ujumisel vesi külm
 • Puudus võimalus kasutada sauna
 • Suurde basseini minekuks oleksid astmed nagu lastebasseinis, natuke väiksema vahega. 
 • Basseini oleks vaja invatreppi, astmed libedad
 • Ujulas veest välja tulles võib kukkuda
 • Täiesti ohtlik tugipuu, rohkem sauna kasutamist.
 • Lastebasseini oli raske löögile saada – lastegrupid sees.
 • Astmaatikule massaazi!?? 
 • Kõik oli super, jäädi rahule, ei jäänud midagi puudu, ja kõik vastas ootustele. 
 • Leiti, et teise majja tulemine oli liiga pikk maa. 
 • Leiti ka, et sellisel kujul on teenus väga nigel. Pole mõtet tulla viieks päevaks kodust, et saada 1 tund ravi päevas. 
 • Teenused võiks pikemad olla, teenuseid võiks rohkem olla.  
 • Võiks soojendusi teha kaelale, käele. Võimlemine ja massaaz head.
 • Toitlustamine pole läbimõeldud (hommikul liiga palju ja õhtusöök üksluine). 
 • Miks pidi toiduraha maksma 25 EUR nelja päeva eest, kui päevapraad oli natuke üle 3 EUR-i? Ei sooviks õhtusöögiks suppi, midagi kergemat. Süüa rohkem!
 • Kõik pakutavad teenused aitasid tervise edendamisele kaasa. Koostöö psühholoogiga jätkub veel pikema aja vältel, 
 • Füsioteraapia võiks olla 30 min. võimlemist ja 30 min. massaazi. Massaazi ja venitamist rohkem.
 • Söögiajad ja võimlemise ajad segasid üksteist! 
 • Sooviks, et aeg kuupäevaliselt oleks pikem
 • Alati võib paremini! 
 • Võttis võhmale - peale ravi oleks vaja puhkust. 
 • Endiselt sära silmadesse!
 • Hea teenus, väga rahul. Kõik oli hästi! Soovitame oma tuttavatele! 
 • Kõik oli tipp-topp! Kõik oli vapustav. Tänud! Kõik on tore, taas kohtumiseni, väga rahul! Väga rahul! Väga tore! Oli meeldiv teha koostööd! Viisakas ja korralik teenendus.
 • Loore - oled väga tubli ja särav nagu päike! Loore oli eriliselt tore ja aktiivne. Loore oli super tore. Teil on väga tore füsioterapeut Loore. 
 • Natuke paha, et teenused on kahes majas (mul on probleeme käimisega), aga elab üle.
 • Olen väga rahul Liisi tööga. Tahan teda väga kiita. tänan! 
 • Ööbimine ikka hotell "Pesas". Jätkake samas vaimus! 
 • Palun muretseda füsioterapeutidele uus vererõhu mõõtmise aparaat, mis fikseeriks ka südamelöökide sagedust ehk pulsikiirust. Soovitaksin asendada vannikaal kaasaegsema vastu, mis näitaks KMI-t, rasvaprotsenti ja võtaks üles kuni 150kg.
 • Tahaks saama rohkem ravi, Tahaks saama rohkem ravi, tegevust rohkem! Kindlad ajad teenusel olijatele, 
 • Välistrepile vajalik käsupuu. 

Rehabilitatsiooniplaani koostamisega rahulolu

93,3% inimestest jäid väga rahule või rahule rehabilitatsiooni plaani koostamisega meie keskuses. 95% vastanutest leidsid, et plaani koostamise ajal küsiti asjakohaseid küsimusi.  Küsimusele, kas vastajad tundsid, et mõni oluline teema jäi plaani koostamise ajal käsitlemata, ei vastanud enamus klientidest või vastati ei tea. 96% vastanutest leidsid, et rehabilitatsioonimeeskond oli plaani koostamise ajal toetav ja probleemidest huvitatud. Küsimusele, kas teile seletati piisavalt rehabilitatsiooniplaani koostamise protsessi ja eesmärki olid tulemused erinevad ning nendega saab tutvuda joonisel 2.

Joonis 2. Rehabilitatsiooniplaani protsesse ja eesmärgi selgitamine klientidele

Kliendid olid lisanud meile veel järgnevad kommentaarid rehabilitatsiooniplaanide koostamise kohta:

 • Ikka edasi, mitte sammukestki tagasi! 
 • Jõudu! 
 • Naeratage alati! 
 • Lapsevanemale võiks meilile eelnevalt küsitavad küsimused saaata, et saaks ette valmistada.
 • Rohkem aega! 
 • Väga meeldiv meeskond

  L.M.Füsioteraapia OÜ             Tel: 7 333 113; 56 284 154             E-post: rehabilitatsioon@gmail.com; lmfysiot@gmail.com