Akadeemiline versioon Uurides tee-seda-ise kultuuri näiteks vannitoa põrandarestide meisterdamist saab selgeks, et isegi üksi töötades on see sotsiaalne ja kultuuriline tegevus. Jätkuvalt on üks meie põhieesmärke tutvustada käsitööteaduslikke meetodeid ja lähenemisi Luutonen et al. Tagasi kokku panemine on veidi tehnilisem kui lahtivõtmine. Vaata ka Gelberi ja Schwederi arutlusi. Kuigi selle meetodi kohta on olemas tähelepanuväärne hulk kirjandust vt nt Reed-Danahay ; Frykman, Gilje ; Etherington ; Meneley, Young ; Anderson ; Chang ; Muncey , soovin ma täpsemalt arutleda selle üle, mida nimetatud meetodi kasutamine tähendab ja missugust teadmist on selle abil võimalik luua. Selles rubriigis avaldame ülevaateartikleid, mis ei tutvusta läbiviidud originaaluurimuse tulemusi, vaid milles autorid jagavad oma praktilisi kogemusi ja oskusi.

K I H N U K Ö R D I D E I L E J A TÄ N A 1 1 Silmnähtav

Jooksva aasta numbrisse mõeldud kaastööde käsikirjad palume esitada hiljemalt vastava aasta Vormistusjuhendit ja täiendavaid juhtnööre küsida tegevtoimetaja Madis Rennult.

Lõhavere käsitöövakast Jaana Ratase foto Ajakirja koostamist ja väljaandmist on toetanud Tartu Ülikool baasfinantseeritava teadusteema "Käelise pärandi rahvusvahelise uurimisvõrgustiku arendus" raames ja Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital. International editorial advisory board: Reet Aus, Carlo A. Reconstructing the manufacturing technique of a spiral decoration on a garment found in a box of handicraft from 13th century Lõhavere AI Image by Jaana Ratas The publication of the journal was supported by the University of Tartu with funds allocated to Estonian studies and the Folk Culture Endowment of the Cultural Endowment of Estonia 9 8 Studia Vernacula haardeala 1.

Käsitööteaduse näol on tegemist uurimissuunaga, mida pole Eestis seni eraldi teadusharuna teadvustatud ja mis vajab iseseisvat väljundit. Käsitööteadus seob praktilise oskusteabe analüütilise mõttetegevusega. Käsitööteadur on uurija, kelle puhul eeldatakse mõne käelise pärandoskuse tundmist, mis aitab uurimisküsimust tehnoloogilises mõttes kohasemalt fokusseerida.

Nimetatud täpsustatud fookus võimaldab Teie keha poleb rasva käsitööuuringutest laiemalt rakendatavaid tulemusi. Studia Vernacula kõrgem eesmärk on TÜ kui rahvusülikooli missiooni täitmine rahvusliku kultuurivara säilitaja ja arendajana, vrd: Ülikool edendab eesti keele ja kultuuri säilimise ning arengu eesmärgil Eestit ja tema rahvast uurivaid teadusi ning eestikeelset haridust, säilitab rahvuslikku kultuuripärandit ning pakub avalikkusele 24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus seotud teenuseid TÜ seadus, 2, lg 4.

Uued plaanid

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond on aastaid tegutsenud teadustegevust toetava koostöövõrgustiku loomise nimel. Studia Vernacula jätkab seda tegevust interdistsiplinaarse, rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eelretsenseeritud aastakirjana, pakkudes akadeemilist foorumit pärandtehnoloogilisele mõttele.

Studia Vernacula avaldab originaaluurimusi ja tõlkeid käsitöövaldkonnast, arendades nii eestikeelset teadus- ja erialadiskursust. Lisaks avaldame kirjandusülevaateid, arvustusi ning teisi ajakohaseid uurimuslikke kirjutisi.

Rasvapõletav rohelise smuuti retsept hommiku käivitamiseks

Võõrkeelsete eriväljaannete abil tutvustame Eesti käsitöö- ning rahvateaduslikke uurimusi rahvusvahelisele uurijate ja praktikute ringile. Studia Vernacula kui regulaarne aastakiri annab olemasolevale tugevale praktilisele teadmisele valdkonnast rahvusvahelise mõõtme ning akadeemilise kaalukuse. Studia Vernacula peamiseks sihtgrupiks on akadeemilise taustaga käsitööpraktikud ja rahvusteaduste uurijad.

Crafts studies constitute an area of research which so far has not been recognised as a separate discipline in Estonia and which therefore requires an independent outlet. Crafts studies combine practical knowhow with analytical thinking. Craft scholars are expected to possess at least some traditional intergenerational craft skills which will help them achieve a better focus in the technical aspects of their research.

24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus

Such an improved focus may yield research outcomes which can be legitimately applied outside the immediate field of the craft research. An important purpose of the journal is the contribution it makes to the mission of the University of Tartu in preserving and developing Estonia s cultural heritage: In order to contribute to the preservation and development of the Estonian language and culture, the university promotes Estonian-language education and scientific disciplines which study Estonia and its people, preserves Estonia s cultural heritage and provides services to the public in relation to that heritage s.

  • Rasvapõletav Rohelise Smuuti Retsept Hommiku Käivitamiseks | Toitumine
  • K I H N U K Ö R D I D E I L E J A TÄ N A 1 1 Silmnähtav - PDF Free Download
  • LiPO 6x rasvapoletaja
  • Несколько мгновений спустя Ричард остановился и повернулся к Николь.
  • Fitness hinnaalandus - Kupongid pakuvad promo koode treening riided
  • Fitness Hinnaalandus - Lehekülg 2 of 24 - Kupongid Pakkumised Promo Codes treening Riietus

For a number of years the Department of Estonian Native Crafts of the University of Tartu's Viljandi Culture Academy has been working towards establishing a cooperative network in support of crafts research. For this reason, Studia Vernacula intends to continue as an interdisciplinary, peer-reviewed, annual journal with an international board of editors which provides an academic forum for discussions of intergenerational skills. The journal publishes original research and translations in the field of crafts thus contributing to developing a corresponding specialised discourse in Estonian.

We also publish literature surveys, reviews and columns of a scholarly nature. Special foreign-language editions of Studia Vernacula present Estonian vernacular studies and research on the crafts to international audiences of researchers and practitioners.

An annual publication adds an international dimension and considerable academic prestige to the existing body of practical knowledge in the field of crafts in Estonia. The primary target audiences of the journal are scholars of vernacular studies and craft practitioners with an academic background.

24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus

Hoiad käes Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna aastakirja Studia Vernacula teist numbrit pealkirjaga Silmnähtav. Jätkuvalt on ajakirja sihiks panustada rahvusteadustesse ning pakkuda käsitöökultuurile ja käelisele pärandile kohtumispaika akadeemilise mõttega. Nagu varem, jõuab ka tänavu ja edaspidi ajakiri lugejani porikuus, ulgutööde lõpu ja varaaitade korrastamise aegu.

Järelemõtlemise ajal.

RAKENDUSED, MÄNGUASJAD JA MEEDIA

Studia Vernacula toimetuse nimel tänan kõiki autoreid ja kriitilisi lugejaid, kelle panus on aidanud ajakirja ajakohasemaks lihvida. Eriti tõstaksin esile rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilasi, kelle tänavused kaastööd annavad usku käsitöö tulevikku.

Sügavad kummardused kogu Studia Vernacula meeskonnale, aga eriti Helen Kästikule, Kanni Labile, Madis Rennule, Lembe Lahtmaale ja Kristjan Mändmaale huvi eest asja sisulise külje, väljenduse kvaliteedi ja arusaadavuse vastu ning käsikirjade ja autoritega veedetud ohtrate tundide eest. Nende professionaalne hoiak on olnud asendamatuks toeks mu tööle peatoimetajana. Ajakirja ilmumise eest on põhjust tänulik olla Tartu Ülikoolile, kes toetas toimetamist rahvusteaduste baasrahastusest, Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali toimetus- tõlke- ja trükikulude katmise eest, ja jälle kord Männiku Metsatalu käega katsutava ja silmaga nähtava toetuse eest.

The aim of the publication is still to make a contribution to Estonian studies by investigating native manual heritage and creating an academic meeting place for craft culture. As previously, the journal will make its way to its readers in October around the time when working away from home comes to an end and granaries are being inventoried.

24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus

The time of reflection. On behalf of Studia Vernacula I'd like to thank all of the authors and the readers with constructive criticism who have helped to sculpt the journal to become more streamlined. I'd like to bring out the students of the Native Crafts Department whose work has made us believe in the future of crafts. A big Thank You to the entire team of Studia Vernacula and especially to Helen Kästik, Kanni Labi, Madis Rennu, Lembe Lahtmaa and Kristjan Mändmaa for being interested in the contents and the quality and comprehensibility of the journal and for the many hours spent with manuscripts and their authors.

Sa ei taha "Täna tähtpäeva vahele jätta" parimaid Amazoni pakkumisi

Their professional attitude has been an irreplaceable form of support for my work as editor-in-chief. We are grateful 24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus the University of Tartu for supporting the publishing of the journal from the budget for ethnic studies, to the Cultural Endowment of Estonia 24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus covering the editing, translating, and printing expenses, and to Männiku Metsatalu for their moral and physical support.

Aimla, Viljandi County, September 13 12 Sissejuhatus Priit-Kalev Parts, Sirpa Kokko, Madis Rennu, Kristi Jõeste, 24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus Manglus Ajakirja Studia Vernacula ülesandeks on pakkuda akadeemilist võrdlevate uuringute ja diskussiooni platvormi peamiselt käsitööpraktikuile ja käelise kultuuri ning pärandi uurijaile, keskendudes käsitöö ja kultuuripärandi oskamise tahule.

Ajakirja väljaandjaks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond. Sellest lähtuvalt määratleme ajakirja valdkondadeülese, kuid humanitaarse põhisuunitlusega rahvusteadusliku akadeemilise väljaandena. Ajakirja suunitlust ja oskamise olemust avasime põhjalikumalt aasta numbri sissejuhatuses Parts et al.

Video: Leslie da Bass & Evelin "Elastiknaine" Võigemast - Naine 2021, Mai

Rahvusliku käsitöö osakonna õppekavadest johtuvalt on ajakirja peamised huvisuunad tekstiil, ehitus ja puutöö ning metallitöö. Lisaks puutume igal aastal kokku ka tehnikate ja teemadega, mis langevad nimetatute vahele või kõrvale või mis kuuluvad traditsiooniliste oskuste kestmise jaoks eluliselt olulisse kultuurilisse, majanduslikku ja looduslikku võrgustikku.

Nii kerkivad käesolevas numbris näiteks oskuste nähtavaks tegemise, tutvustamise ja edasiandmise tänapäevaste vormidega seotud küsimused. Jätkuvalt on üks meie põhieesmärke tutvustada käsitööteaduslikke meetodeid ja lähenemisi Luutonen et al. Viljandi Kultuuriakadeemia lähenemisnurk on rakendada käsitööteaduse meetodeid, rõhutades tugevalt oskaja-praktiku vajadusi ja vaatenurka materiaalsele kultuurile vt Sennett ning rakendades teiste teadusalade tulemusi praktika huvides vt lähemalt Parts et al.

Käsitööteaduse ülesandena näeme sellise teadmuse loomet, mis on vajalik säästlike pärandipõhiste elatusallikate alalhoidmiseks ja tugevdamiseks 24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus pärandoskuste põlvest põlve kandumise tagamiseks Parts et al. Ka tänavuses Studia Vernacula numbris kohtab lugeja käsitööalaseid ja käsitööga seostuvaid kirjutisi erinevate erialade esindajailt. Tunneme jätkuvalt vajadust panustada käsitööteadusliku uurimismetoodika arendamisse ning oleme avatud vastavale kriitikale ja kaastööle.

Endiselt on teravalt päevakorral küsimus, kuidas õieti piiritleda käsitööd ja pärandtehnoloogiat vrd Niedderer, Townsend ; Risatti Meie vaatenurk on üpris avar, mahutades enda alla peaaegu kõik käsitööga seotud saadused ja tegevused ning käsitööelu ilmingud, kuid võib-olla oleks aeg hakata seda spektrit teadlikult koondama?

Et käeline teadmine ja kultuur säiliks, on praktiseerimise kõrval vaja neid uurida, õppida ja edasi anda. Käeline kultuur kaldub tehnoloogiliste ja kultuuriliste muutuste tuules üha enam varjule jääma ja pole kellegi teise 24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus käsitööasjaliste endi asi oma tööd ja sõnumit esile tuua, teha seda kaasajas mõistevate vahenditega nähtavaks uutele ringkondadele ja põlvkondadele.

Publitseerimine ja lõimumine akadeemiliste struktuuride ning uurimissuundadega, samuti osalemine näitustel ja teistel populariseerivatel kultuuriüritustel on tavapärased nähtavust suurendavad tegevused nii kajastab näiteks Anna-Maria Kaseoja VKA rahvusliku metallitöö üliõpilaste osalust laulu- ja tantsupeol.

  • Uued plaanid – a mida henry teeb?
  • Sa ei taha "Täna tähtpäeva vahele jätta" parimaid Amazoni pakkumisi - Sisseoste tegema
  • Devoni kaalulangus taganemine
  • Ничего особенного объяснять не нужно, - ответил Макс.

Ka õppimine on olemuslikult millegi nähtavaks ja ilmseks muutumine õppija jaoks: tutvustame üht eksperimenti palkehitustehnikate õpetamiseks IT-vahendite abil Malinen. Me peame veenma üldsust selles, et käsitöökultuur ei kuulu ainult minevikku ja muuseumiriiulisse, ning olema kestmiseks valmis ise kohanema muutuva tehnoloogilise ja kultuurilise olustikuga. Tänavuses Studia Vernacula numbris ilmub kolme tüüpi kirjutisi.

Varasem ülevaaterubriik on nüüd jagatud kaheks. Rubriigis Praktikapeegel avaldame praktikast tuletatud ja tööpraktika arendamiseks suunatud artikleid, jällegi nii välis- Meinrad Rohner, Viktor Lantsev kui kodumaistelt autoritelt Maaja Kalle.

Selles rubriigis avaldame ülevaateartikleid, mis ei tutvusta läbiviidud originaaluurimuse tulemusi, vaid milles autorid jagavad oma praktilisi kogemusi ja oskusi. Rubriigi loomise üks kaalutlusi oli soov pakkuda foorumit praktikute kogemuspõhise oskusteabe jagamiseks.

Loodetavasti tõhustub seeläbi praktikaid toestava käsitööteadusliku kirjutus- ja käsitlusviisi areng. Ringvaate rubriigis anname ülevaate ajakirja tsükli jooksul toimunud asjakohastest sündmustest ning üliõpilastöödest, aga tutvustame ka käsitöö ala vaatlevate kolleegide uurimissuundi. Senisest jõulisemalt on esindatud sissevaated üliõpilaste rikkasse õpiellu vt Tominga; Kaseojauurimistöösse ning ühiskondlikku ellu vt Reimets üliõpilaste endi sulest.

Loodame, et oma ajakirja kaastööde kirjutamine saab rahvusliku käsitöö üliõpilastele tavapäraseks tegevuseks akadeemilise avaldamise kogemus annab julguse, mis on oluline akadeemilise käsitöökultuuri uute põlvkondade pealekasvuks. Tänapäevase käsitöölise õpiteekond ei pea lõppema bakalaureuse- ega magistritasemel akadeemilise kirjutamise võimekus avab mitmeid uksi 13 15 14 Silmnähtav doktoriõppes, teadusinstitutsioonides, rahvusvahelistes koostööprojektides jm jätkamiseks.

Uued plaanid

Nagu juba traditsiooniks kujunenud, avab ka aasta numbri tõlkeartikkel rahvusvaheliselt tunnustatud uurijalt. Sedapuhku avaldame Umeå ülikooli etnoloogia emeriitprofessori Billy Ehni kirjatöö Isetegemine: Käelise töö autoetnograafia. Ehni artikli üks juhtmotiive on liikumine asjade loo mise ja teksti loomise vahel.

Autor näitab, kuidas iseenese tegevuse teadvus tatud jälgimise ja selle kirjaliku dokumenteerimise käigus saab vaatlejast üht aegu jälgimise subjekt ja objekt.

Jooksva aasta numbrisse mõeldud kaastööde käsikirjad palume esitada hiljemalt vastava aasta Vormistusjuhendit ja täiendavaid juhtnööre küsida tegevtoimetaja Madis Rennult. Lõhavere käsitöövakast Jaana Ratase foto

Billy Ehn näitlikustab üpris argise juhtumi duširuumi põrandaresti meisterdamise varal lihtsas ja ladusas stiilis, millistel erinevatel viisidel võib isetegemise käelist protsessi sõnaliselt edasi anda. Omaenese tegevuse kirjalikuks jäädvustamiseks pakub Ehn välja kolm kirjeldusstiili: üksikasjaliku, ilukirjandusliku ja akadeemilise. Esimene tähendab protsessi kirjeldamist emotsioonivabas koostejuhendi-võtmes eesmärk on detailne tehniline tegevuskirjeldus, mille abil saab sama eseme valmistamist korrata.

Mitte-ametlikus, s.

Akadeemiline kirjutuslaad võimaldab autoril esile tuua, et duširesti ehitamine on ühtlasi ka sotsiaalne ja kultuuriline tegevus, mis on sümboolselt konstrueeritud, õpitud ja edasi antud, läbi imbunud ajaloost, ideedest ja väärtustest. Duširuumi rest on lokaalsete oskuste kasutamise ja samal ajal ka teatud esteetiliste tõekspidamise väljendus. Studia Vernacula aasta numbris ilmub kaks algupärast uurimusartiklit Loite; Ratas, Rammo ja üks Eesti lugejale kohandatud uurimusartikkel Jokelainen.

HOW TO START YOUR BIKE IN JUST 1 KICK??? BEST WAY TO START YOUR BIKE - ROYAL ENFIELD CLASSIC 350

Pärandtehnoloogia magister 24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus Loite vaatleb artiklis Üksikesemest ülikonnani Virumaa rahvariiete näitel Eesti rahvarõivaid puudutavaid trükiseid, keskendudes sellele, kuidas on toimunud rahvarõivakomplektide koostamine ja mida on esemete kokkusobitamisel tähtsaks peetud alates Loite näitab, kuidas ilmunud koguteosed on süvendanud rahvarõivaste kandjate ja valmistajate seas arusaama, nagu oleks igal kihelkonnal olemas vaid üks esinduskomplekt naistele, meestele või neidudele, kuigi muuseumikogudele toetudes võib täheldada tunduvalt suuremat variatiivsust.

Loite osutab omapoolsete muuseumikogude põhjal komplekteeritud ja teostatud rahvarõivaülikondade varal, et piisava esemelise materjali alusel on võimalik välja töötada mitmeid eriilmelisi komplekte, võttes aluseks konkreetse ajaperioodi, kihelkondlikud eripärad või koguni esemete perekondliku 16 Sissejuhatus 15 kuuluvuse. Loite töö annab lootust, et arusaamad meie rahvarõivatraditsioonist rikastuvad ning rahvarõivaste kandmise pilt muutub senisest oluliselt mitmekesisemaks.

Jaana Ratas ja Riina Rammo uurivad ajaloolise rõivakaunistusdetaili pronksspiraali ehk vaselise valmistamise ja kasutamise viise artiklis Ühte kadunud tehnikat taastades: spiraaltorudest kaunistused rõivastel.

Uuritav pronksspiraal on lihtne peenikesest traadist spiraal, millest punuti kokku tekstiilile kinnitatud mustreid või kooti need otse tekstiilmaterjali sisse.

Uurimise allikmaterjaliks on hoidlates leiduvad pronksspiraalid, valmistustehnoloogiline teave tugineb Lõhavere linnamäelt leitud töövahenditel. Spiraaltorude kasutusala osas tutvustavad autorid kõlapaeltesse sisse kudumise luu purustaja kaalulangus ning spiraalidest põimitud ja kangale kinnitatud mustrite valmistamist, samuti selleks kasutatud abimaterjale villane või linane 24-tunnine Kiire kickstarti kaalulangus, hobusejõhv, kasetoht.

Uurimus on kasulik ja huvipakkuv ennekõike eksperimentaalarheoloogilisest vaatenurgast ning muinasrõivaste valmistajaile.