Füsioteraapia teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupitöö teenuste pakkumise kaudu võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine ning valu leevendamine. Füsioterapeudi teenus koosneb füsioterapeutilisest nõustamisest (kliendile ja vajadusel tema lähedastele funktsioonihäire iseloomu selgitamine, töö-, õpi-, kodu – või vabaaja keskkonna kohandamine, abivahendite soovitamine ja nende kasutamine) ja füsioterapeutilisest sekkumisest (mis on suunatud kliendi funktsionaalsele treeningule) lähtuvalt kliendi poolt püstitatud eesmärgist. Füsioterapeudi nõustamine sisaldab vestlust kliendiga välja selgitamaks probleemi põhjust, kliendi funktsionaalsete võimete hindamist, teraapia vajalikkuse väljaselgitamist ning teraapiaplaani ja - eesmärkide püstitamist koos kliendiga. Ka annab terapeut nõu abivahendite ja ergonoomika osas.