Eripedagoogi teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu toetada noorte ning täiskasvanute igakülgset arengut ning soodustada nende ühiskonda kaasamist. Tegevused keskenduvad oskuste arendamisele ning iseseisva toimetulekuoskuste omandamisele. Teenuse raames õpetatakse sotsiaalseid oskusi ning eneseteeninduse oskusi, määratletakse arenemise- ja õppimisvõimalused ning vajadusel seostatakse need töökohtade või haridusasutustega.