MOOSTE TERVISEKESKUSE BRONEERIMISE TINGIMUSED


  1. Kõik broneeringud palume teha kirjalikult e-posti aadressil : mooste.tervisekeskus@gmail.com, isegi siis kui olete meie töötajaga eelnevalt telefonitsi vestelnud. Ka muudatused broneeringus palume teha kirjalikult.

  2. Broneering kinnitatakse 50% ettemaksu laekumisel. Tähtajaks tasumata jätmise korral tühistatakse eelbroneering.

  3. 14 päeva enne teenuse kasutamist esitatakse arve ülejäänud 50% maksumuse tasumiseks, mis tuleb tasuda 72h jooksul.

  4. Kui broneering tehakse vähem kui 14 päeva enne teenuse kasutamist, siis esitab asutus arve kogu teenuse maksumuse ulatuses ning see tuleb tasuda 72h jooksul.

  5. Kui broneering tühistatakse rohkem kui 31 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse ettemaks koguulatuses. Kui broneering tühistatakse 30 kuni 3 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse ettemaksust 50%. Kui broneering tühistatakse vähem kui 72 tundi enne teenuse kasutamist, siis ettemaksu ei tagastata. Kui broneering tühistatakse enne teenuse kasutamise algust kliendist mitte sõltuvatel põhjustel ning see leiab kirjalikku tõendamist siis tagastatakse raha täies ulatuses.

  6. Broneerimisel on vajalik esitada tellija nimi, kontaktandmed (e-post ja telefon) ja tasumise garantiid.

  7. Hinnapakkumine ei ole broneering!